Licht en waarheid: orgaan van de vereeniging "Wie Denkt, Overwint." | Light and truth: organ from the organization "He who thinks, overcomes"